Seminarie: Recente ontwikkelingen op juridisch vlak

justice_woman.jpg

Wij nodigen u graag uit op ons seminarie waarbij een update vanuit juridisch oogpunt zal worden gegeven over enkele actuele thema’s. Het seminarie vindt plaats op donderdag 21 juni 2018 van 8:30 uur tot 12:30 uur (met aansluitend lunch) te Ghelamco Arena Gent.

Tijdens dit seminarie komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Voorontwerp van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht 
  • Highlights van de recentste ontwikkelingen in het vastgoedrecht zoals onder meer de regionalisering van de huurwetgeving en het Vlaamse huurdecreet, de Vlaamse omgevingsvergunning, het Vlaams decreet handhaving omgevingsvergunning, enz.  
  • Juridische nieuwigheden inzake ondernemingsfinanciering zoals de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet en de verruimde mogelijkheid tot asset based financing alsook de hervorming van de wetgeving voor de financiering van KMO’s  
  • Flexibeler werken: overzicht van de mogelijkheden tot flexibiliteit bij de tewerkstelling van werknemers met focus op flexibiliteit in de invulling van de arbeidstijd en de arbeidsplaats  
 

Programma

  • 08.30: Ontvangst en registratie 
  • 09.00: Aanvang seminarie 
  • 10.15: Koffiepauze
  • 10.30: Seminarie
  • 12.30: Netwerkmoment en lunch
  • 13.30: Einde
 

Datum

Donderdag 21 juni 2018
 

Locatie

Ghelamco Arena Business Seats 
Ottergemsesteenweg Zuid 808 
9000 Gent
 

Taal

Nederlands
 

Registratie

Gelieve u in te schrijven voor 14 juni 2018 via deze link.
 
Wij kijken er alvast naar uit u op ons seminarie te mogen verwelkomen!