Commentary on articles 874 to 894 of the Belgian Companies’ Code

Gert Cauwenbergh has written the commentary on Articles 874 to 894 of the Belgian Companies’ Code regarding the incorporation of a European Company which has been published by Wolters Kluwer in “Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer”. The articles can be consulted via www.jura.be (subscription required).