Skip to the content

Algemene Verordening Gegevensbescherming

K law publiceert een artikel over de naleving van de AVG

Tim Fransen en Mathias De Backer schreven een artikel voor het Nieuw Juridisch Weekblad (NJW) over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG” en beter bekend onder haar Engelse afkorting “GDPR”) die op 25 mei 2018 in werking treedt en tot doel heeft de manier waarop ondernemingen, overheden en organisaties omgaan met persoonsgegevens drastisch te wijzigen.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise