Skip to the content

Brexit

Financial Regulatory Update - July 2019

Our Financial Regulatory Update for July 2019 is now available. With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging relevant regulatory developments per sector. Because we understand that managing regulatory change is a major business issue in itself.

Financial Regulatory Update - May 2019

This article summarizes all the most recent regulatory developments regarding financial institutions in general.

As the Brexit-clock keeps ticking, what will happen to your IP rights in case of a ‘hard Brexit’?

With a ‘hard Brexit’ still possible, have you already taken the necessary steps to protect your intellectual property rights in the event of a ‘no-deal’ Brexit?

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’?

In het geval van een no-deal Brexit, heeft uw vennootschap al de nodige voorbereidingen getroffen met betrekking tot uw intellectuele eigendomsrechten?

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT?

Een no-deal scenario zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk economische activiteiten uitoefenen.

Data flows tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in het geval van een ‘no deal’-Brexit

Op heden is het risico dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie vanaf 30 maart 2019 verlaat zonder meer, bestaande, tenzij de termijn van 29 maart 2019 zou worden uitgesteld of er alsnog een akkoord (zgn. Brexit-deal) zou gesloten worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Share this

How can we help?

Discover our expertise