Skip to the content

Europees Hof van Justitie

Hof van Justitie verplicht registratie van arbeidstijd

Op 14 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uitgesproken over de vraag of en in hoeverre een werkgever verplicht is een tijdsregistratiesysteem in te voeren om de arbeidstijd van de werknemers te meten en te controleren.

Taks op de omzetting van toonderaandelen vernietigd door het Grondwettelijk Hof

Met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder werden alle houders van effecten aan toonder verplicht om hun toondereffecten uiterlijk tegen 31 december 2013...

Share this

How can we help?

Discover our expertise