Skip to the content

Hervormingen

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert

De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd.

Hervorming wet kmo-financiering: weer stap in de goede richting

Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s.

Share this

How can we help?

Discover our expertise