Skip to the content

Inkomstenbelastingen

Onaangekondigde fiscale visitatie inzake inkomstenbelastingen

In deze bijdrage analyseren wij de draagwijdte van het zoekrecht van de fiscale administratie tijdens een aangekondigde of een onaangekondigde fiscale visitatie met betrekking tot inkomstenbelastingen.

Share this

How can we help?

Discover our expertise