Skip to the content

Juridisch kader

Het gewijzigd juridisch kader voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen krijgt vorm

In de Kamer zit het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen momenteel in de laatste rechte lijn.

Share this

How can we help?

Discover our expertise