Skip to the content

KMO-financiering

Hervorming wet kmo-financiering: weer stap in de goede richting

Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise