Skip to the content

Koninklijk Besluit

K.B. nr. 15: procedurele en juridische ademruimte voor ondernemingen in moeilijkheden door COVID-19

Tijdelijk moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen van schuldeisers wordt verlengd tot 17 juni 2020, maar kan uitzonderlijk worden opgeheven.

Verplichte inschrijving van de syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017, zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens van haar syndicus te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’

Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van haar syndicus te publiceren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Na dematerialisering huurcontracten nu ook digitalisering faillissementsdossier

Vanaf 1 april 2017 wordt het startschot gegeven voor het nieuwe digitaal platform “Centraal Register Solvabiliteit” (Regsol).

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2016: Dematerialisering van huurcontracten

Zoals altijd begint men het nieuwe jaar met goede voornemens. Zo moet ook de FOD Financiën gedacht hebben bij de lancering op 1 januari 2017 van de registratiemogelijkheid voor onderhandse huurovereenkomsten via de MyRent-Software. 

Share this

How can we help?

Discover our expertise