Skip to the content

Legal

Newsflash: Changes to the Belgian legal framework for specialized real estate investment funds

This article explores the evolution of the Belgian legal framework for regulated real estate companies and specialized real estate investment funds.

Court of Justice rules that registration of working time is mandatory

The CJEU ruled that employers should be obliged to implement an objective, trustworthy and accessible system, by which the daily working hours of each employee can be registered.

Klaw real estate team recommended in Legal 500 EMEA 2019 guide

The K law real estate practice has been ranked in Tier 3 of the Legal500 EMEA guide for 2019 as “our very well-balanced team covers all fields of real estate law”.

Tax Flash - Vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit: Komt uw woning in aanmerking?

Komt uw woning in aanmerking? 

Zoals u ongetwijfeld weet, betaalt u jaarlijks belasting op het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die u in eigendom heeft. Het kadastraal inkomen is de fictieve waardering van het gemiddelde netto-inkomen dat het onroerend goed geacht wordt tijdens één jaar op te brengen voor de eigenaar. Maar wat als dat onroerend goed niets heeft ‘opgebracht’ omdat het leegstond?

(R)EVOLUTIE BINNEN DE BELGISCHE MAATSCHAP. NIEUWE VERPLICHTINGEN.

Bij Wet van 15 april 2018 werd het Belgisch ondernemingsrecht op een aantal vlakken gewijzigd. Deze wetswijziging heeft ook belangrijke gevolgen voor de voormalige ‘burgerlijke maatschap’. Voortaan zal de maatschap als een “onderneming” worden beschouwd met de daar bijhorende verplichtingen.

Share this

How can we help?

Discover our expertise