Skip to the content

Merkenrecht

Het gewijzigd Benelux merkenrecht trad 1 maart 2019 in werking

Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) werd aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn nr. 2015/2436. Deze aanpassingen traden 1 maart 2019 in werking.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise