Skip to the content

Roerende voorheffing

RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn

Filip Soetaert en Charlotte Vandepitte hebben een artikel geschreven inzake de terugvordering van roerende voorheffing die in strijd met het EU recht werd geïnd door de Belgische Staat.

Share this

How can we help?

Discover our expertise