Skip to the content

Tax

Ligt er dit jaar een kerstcadeau of een schenking onder de boom?

De grens tussen "een geschenk" en "een schenking" is niet altijd even duidelijk. Het verschil tussen beiden is nochtans cruciaal op burgerlijk en fiscaal vlak.

Moratoriuminteresten worden niet langer automatisch betaald door de Belastingadministratie

De Wet van 25 december 2017 “tot hervorming van de vennootschapsbelasting” (B.S. 29/12/2017) bracht het moment van de aanvang van de moratoriuminteresten (zijnde de interesten die de Belastingadministratie verschuldigd is in geval van terugbetaling van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, enz.) in overeenstemming met het gemeen recht, althans dat was toch de bedoeling. Of deze doelstelling daadwerkelijk bereikt is, blijft een open vraag.

Optional VAT regime for rental of immovable property

Recently, the Finance Commission approved the draft law introducing an optional VAT regime for the rent of professional real estate. The new rules will enter into force on the 1st of January 2019.

New thresholds entering into force on 01/01/18 on procedures for awarding public contracts

As from the first of January 2018 the European Commission changes the European thresholds when applying the procedures for awarding of public contracts. The new thresholds need to be considered as VAT exclusive.

Summer Agreement 2017: Profit Premium

As foreseen in the Summer Agreement of 2017, the government has decided to simplify the profit premium regime as of January 1, 2018.

K law advises on the sale of Paesen Bouwexpo and Paesen Betonfabriek to Bouwgroep Van Pelt

K law (together with KPMG tax advisers and KPMG Deal Advisory) advised the shareholders of Paesen Bouwexpo and Paesen Betonfabriek in the preparation, negotiation and closing of the sale to Bouwgroep Van Pelt.

Share this

How can we help?

Discover our expertise