Skip to the content

Verplichtingen

Detachering van werknemers naar Frankrijk: nieuwigheden

Versoepeling van de verplichting tot voorafgaande meldingsplicht van detacheringen in Frankrijk hand in hand met verzwaring van de sancties bij niet-naleving van de relevante verplichtingen.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise