Skip to the content

Voorontwerp

Het voorontwerp van Vlaams huurdecreet: what’s new?

De Vlaamse Ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het “Huurdecreet”).

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise