Skip to the content

Waalse pop-updecreet

Follow the leader – na Vlaanderen ook in Wallonië een regime voor korte handelshuur

Op 28 maart 2018 werd het Decreet van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek (hierna het “Waalse pop-updecreet”) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Share this

How can we help?

Discover our expertise