Skip to the content

Wetsontwerp

Belangrijke nieuwigheden in de mede-eigendom

Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994 en 2010, te moderniseren onder meer in het licht van de technologische vooruitgang.

Read more

Newsflash: mystery calls

Op 11 januari 2018 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd inzake de zogeheten “mystery calls”.

Read more

Ook vzw’s kunnen binnenkort failliet worden verklaard

Op 20 april 2017 heeft de federale regering een wetsontwerp ingediend houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht.

Read more

Wetsontwerp met betrekking tot inwerkingtreding van het pandregister ingediend

Op 4 november 2016 diende de federale regering een wetsontwerp in “houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen”.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise