Skip to the content

Woninghuurovereenkomsten

Een Waalse kijk op het woninghuurrecht vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 krijgt Wallonië een nieuwe decretale regeling voor woninghuur.

Het voorontwerp van Vlaams huurdecreet: what’s new?

De Vlaamse Ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het “Huurdecreet”).

Share this

How can we help?

Discover our expertise