Skip to the content

Real Estate publications

Vlaams Decreet van 17 juni 2016: poging tot juridisch kader voor korte handelshuur

Op 1 september 2016 trad het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht  in werking (hierna: ‘het Decreet’). Het doel van het Decreet is een eenvoudig juridisch kader te bieden voor de kortetermijnverhuur van handelspanden. Enerzijds geeft het een antwoord op de groeiende leegstand in de centrumsteden en anderzijds schept het een wettelijk kader voor het populaire concept van de pop-up store.

How can we help?

Discover our expertise