Skip to the content

Kalender Sociale Verkiezingen

Omwille van de recente uitbraak van het COVID-19 virus, hebben de sociale partners op nationaal vlak een akkoord bereikt om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten. De details van de opschorting moeten evenwel nog bij wet geregeld worden. Er wordt evenwel verwacht dat de sociale verkiezingen in het najaar van 2020 zullen plaatsvinden. De exacte data zijn momenteel nog niet gekend, de concrete data die in overweging genomen moeten worden zullen nog bij wet bepaald worden.

Met deze tool ontdekt u binnenkort welke (aangepaste) sleuteldata u moet respecteren om de verkiezingen correct te organiseren.

Kalender in het Engels

Kalender in het Frans

 

X-60 13.12.2019

Start van de voorbereidende procedure.

X-35 07.01.2020

De werkgever neemt een beslissing over de technische bedrijfseenheid en functies leidinggevend personeel en kaderpersoneel.

X-30 12.01.2020

Aanvang ontslagbescherming van de kandidaten.

X-28 14.01.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X-35.

X-5 06.02.2020

Uiterste datum voor de uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep.

X 11.02.2020

Aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, de vaststelling van het aantal TBE’s, het aantal mandaten in de Ondernemingsraad en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de voorlopige kiezerslijsten, de lijsten met het middenkader en hoger kader, data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, persoon of dienst die door de werkgever belast is met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven, beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen (indien van toepassing).

X+7 18.02.2020

Uiterste datum voor intern bezwaar (op ondernemingsniveau) tegen het bericht van X.

X+14 25.02.2020

Beslissing over het bezwaar van X+7.

X+21 03.03.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X+14.

X+28 10.03.2020

Kiezerslijsten zijn definitief.

X+35 17.03.2020

Uiterste datum voor het indienen van de kandidatenlijsten.

X+40

Aanplakking kandidatenlijsten door de werkgever (of elektronische bekendmaking)/aanwijziging voorzitters stembureaus.

X+47

Mogelijke wijziging van/of klacht tegen de kandidatenlijsten.

X+48

De klacht wordt ingediend bij de betrokken vakorganisaties door de werkgever.

X+52

Uiterste datum voor beroep door de werkgever indien geen klacht op X+47.

X+54

Uiterste datum wijziging kandidatenlijsten/ Aanwijzing van alle leden van de stembureaus.

X+56

Aanplakking (gewijzigde) kandidatenlijsten/Eventueel akkoord over het stemmen per brief.

X+60

Aanplakken van de samenstelling en de verdeling van de stembureaus.

X+61

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten die aanleiding hebben gegeven tot een klacht op uiterlijk X+47.

X+66

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep van de werkgever tegen de kandidatenlijsten, voorzover geen klacht werd ingediend.

X+70

Aanwijzing van getuigen.

X+75

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten ingeval van een klacht op uiterlijk X+47.

X+76

Uiterste datum voor de vervanging van kandidaten.

X+77

Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten en opmaken van stembiljetten.

X+79

Eventueel stopzetten van de kiesprocedure.

X+80

Oproeping van de kiezers.

X+82

Uiterste datum voor het oproepen van de kiezers.

Y

Dag van de stemming.

Y+1

Afsluiten van de kiesverrichtingen.

Y+2

Aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen en de samenstelling van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming van het werk.

Y+15

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank met verzoek tot (gedeeltelijke) nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing tot stopzetting van de procedure of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslag.

Y+25

Tot en met deze dag moet de werkgever de documenten die voor de sociale verkiezingen hebben gediend, bewaren.

Y+45

Uiterste datum voor de eerste vergadering van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Y+69

Beslissing van de Arbeidsrechtbank over Y+15.

Y+84

Uiterste datum voor het instellen van hoger beroep bij het Arbeidshof.

Y+86

Verwijderen van de aangeplakte berichten.

Y+144

Uiterste datum voor uitspraak van het Arbeidshof over het hoger beroep.

Belangrijke data

How can we help?

Discover our expertise